Het blad is in april 1999 opgericht en stelde zich tot doel om als intermediair te dienen voor iedereen die met muziek werkt in de zorg.
Eind 2010 is het blad echter gestopt met het verschijnen in papieren vorm. De website blijft echter wel bestaan.

(De functie van het blad, om als platformmedium te dienen, wordt nu overgenomen door Stichting Muziekenz.org: http://www.muziekenz.org)


Eindredactie:
Gert de Vos: Secretaris. Ledenadministratie. Beheerder Muzikamen(t)s website.
Fienie Gerekink

Vaste medewerkers redactie:

Henk de Vos (Penningmeester)
Rensje Plantinga (Lay Out)
Merlijne Patijn
Ria Jonkers
Mirjam Radder
Remi Adriaansz

Redactieadres:
Muzikamen(t)s
Nijlan 24
8401 XB Gorredijk
E-mail:
gertvos@planet.nl