Uitgelezen.

In deze rubriek willen we nieuw uitgekomen boeken op het werkgebied kort
bespreken.
Voet in de Jungle.

Onlangs is het boek 'Voet in de jungle: Muzisch-agogische activiteiten met
ernstig verstandelijk gehandicapten', geschreven door Elise Sanders en Inge van
der Wijden, verschenen.

Dit boek beschrijft muzisch-agogische activiteiten met ernstig verstandelijk
gehandicapten. Er worden manieren aangereikt om deze moeilijk te doorgronden
mensen te begrijpen en met ze te werken. Voor ernstig verstandelijk
gehandicapten zijn dagactiviteiten van wezenlijk belang. Dit boek biedt
repertoire dat direct bruikbaar en toepasbaar is. De auteurs beschrijven
activiteiten die nauw aansluiten bij de belevingswereld van ernstig
verstandelijk gehandicapten en die helpen deuren naar hun belevingswereld te
openen.

In de eerste hoofdstukken van het boek bespreken de auteurs de relevante
theorie.
Daarna beschrijven zij de projecten, die aansprekende onderwerpen hebben als
'Blote voeten begroeten', 'De rommetzolder', 'Toveren' en 'De jungle'.

Elk project bestaat uit een groot aantal muzisch-agogische activiteiten.
Ze zijn gerangschikt in de vorm van een naslagwerk, zodat de lezer snel en
eenvoudig een bruikbare activiteit kan opzoeken.
Spel, muziek, drama en handvaardigheid komen uitgebreid aan de orde,
maar ook het hoe en waarom van de keuze voor deze middelen.
Voet in de jungle is een zeer praktisch boek met een nieuwe, verfrissende
aanpak.

Voet in de jungle: ISBN: 90 5574 134 5
De prijs is F 49,90 en het boek is verkrijgbaar in de boekhandel.
(Uitgeverij INTRO,
Postbus 290, 3740 AG Baarn. Tel. 035-5482299 / Fax 035-5430878).