Uitgelezen.

In deze rubriek worden dit keer twee boeken besproken. Onder deze rubriek vind je een
boekenlijst met nieuwe boeken die mogelijk interessant zyn als achtergrondinformatie
of te gebruiken voor werkvormen met de doelgroep.
De boeken die ditmaal worden besproken in 'Uitgelezen', zijn al wat langer uit.
Tochleek het ons zinvol ze nog in Muzikamen(t)s te bespreken.

Het eerste boek 'Wat heb ik daar nou aan?' is door John Sijnke, een docent van de
OMB opleiding in Alkmaar, geschreven. Het gaat over supervisie in de praktijk-
'Ont-moeten in muziek' is het tweede boek wat behandeld wordt. Het is een boek over
vrije improvisatie met autistische jongeren en is geschreven door de muziektherapeute
van het Leo Kannerhuis.

Wat heb ik daar nou aan? (John Sijnke) is een helder boekje wat stapsgewijs een beeld
geeft wat supervisie in de praktijk betekent.
Waar gaat het in supervisie nu eigenlijk om? En boe verloopt een supervisieproces in
de praktijk? Vragen die uitgebreid beantwoord zullen worden.

Na een algemeen gedeelte beschrijft hij de zogenaamde 'spelregels' van supervisie
(de tijd en evaluatie per sessie en de structuur). Ook termen als reflecteren en
integreren komen aan bod.

Sijnke vraagt zich af of de ervaringsdeskundigheid van mensen wel voldoende benut
wordt in de praktijk. Door deze deskundigheid kunnen collega's elkaar helpen
zich verder te ontwikkelen tot professional. Door structureel overleg te
plannen waarin collega's vragen behandelen die hen bezighouden, zal dit lukken.
Belangrijke voorwaarde voor dit 'intervisie-overleg' is vertrouwen en de attitude
van de deelnemers. Net als met supervisie worden bij intervisie ook de
spelregels genoemd.

Kortom, Wat heb ik daar nou aan? is een boek met veel herkenbare situaties
en beschrijvingen voor mensen die (met muziek) in de zorg werken.

Wat heb ik daar nou aan?, John Sijnke
Handleiding voor een eerste kennismaking met supervisie en intervisie
Elsevier/ De Tijdstroom, 1999

Ont-moeten in muziek (Mirjam Hendriksen)
Het boek vormt een praktische basis voor het werken met muziek met mensen met
autisme. Naast ervaringen die de schrijfster heeft met "improvisatorische
muziektherapie', volgt een gekleurd gedeelte met praktische verwerkingen.

De Improvisatorische muziektherapie, een methodiek die ontwikkeld is door de
Duitser Fritz Hegi, wordt uitgewerkt in de verschillende elementen van muziek
(ritme, klank, melodie, etc). Algemene omschrijvingen worden veelvuldig verduidelijkt
met voorbeelden in de vorm van een casus. Op deze manier weet de schrijfster een
herkenbaar beeld te scheppen van muziek met mensen met autisme.

Het boek is voorzien van tekeningen van René van Hooren. De tekeningen
zijn afgeleid van uitspraken die de jongeren tijdens de muziektherapie maakten.

Mirjam Hendriksen, Ont-moeten in muziek

Vrije improvisatie in groepsmuziektherapie door jongeren met een stoornis in het
autistisch spectrum

Dr. Leo Kannerhuis/januari 1999

Bestellen:
Dr. Leo Kannerhuis
Tel: 026- 33 33 037
Fax: 026- 33 40 742