Uitgelezen.

 
In deze rubriek willen we nieuw uitgekomen boeken op het werkgebied kort bespreken.
Deze keer in uitgelezen een boek dat vorig jaar al is uitgekomen.

De tip voor het eerste boek ontving de redactie van Ans Hoogendoorn uit Hoofddorp. Het boek ‘Kunst, opvoeding en ontwikkeling –basisboek kunstzinnige vorming- is geschreven door Han Bergh. Hoewel het boek in 1999 uitgegeven is, meent Hoogendoorn dat het geschikt is voor de lezers van Muzikamen(t)s.


Han Bergh, Kunst, opvoeding en ontwikkeling
–basisboek kunstzinnige vorming-

Door Ans Hoogendoorn

Regelmatig ga ik naar de Bibliotheek, op zoek naar boeken over het vakgebied. Het is een beetje rommelige Bibliotheek: een boek staat nooit in een vak waar je het zou verwachten. CD’s zijn er niet te krijgen en pas sinds een paar jaar heeft de afdeling Bladmuziek dusdanig vorm gekregen dat er sprake kan zijn van een afdeling Bladmuziek (al blijft het uiterst onoverzichtelijk).

In het gangetje ‘Onderwijs, Speciaal onderwijs en vorming’ valt mijn oog op een boek: ‘Kunst, opvoeding en ontwikkeling’ met als ondertitel ‘Basisboek kunstzinnige vorming’. Ik blader het door en achterin zie ik allerlei schema’s waarin de ontwikkeling van het kind staat weergegevn in leeftijd, muziek, tekenen, handvaardigheid, spel, dans, toneel, taal. "Handig", denk ik, "zo uitgebreid". Verder terug bladerend vind ik tekeningen met uitleg en muziekbalken met voorbeelden van kleuterdeun, liedpatroon met stijgende inzet, plagale liedpatronen. Achter ieder hoofdstuk staan vragen en opdrachten, die je meteen flink aan het denken zetten.

Thuisgekomen lees ik op de achterflap: "Dit boek biedt een basis aan hen die zich met kunstzinnige vorming of aspecten van kunst bezighouden in onderwijs of hulverlening: leraren basisonderwijs, kunstdocenten, SPH’ers, OMB’ers, OVB’ers en creatief therapeuten."

De auteur van het boek, Han Berghs, is verbonden aan de Hogeschool Maastricht, waarbij hij onder andere coördinator is van de opleidingen Schoolmuziek/ AMV/ OMB/ OVB (Orthopedagogisch Beeldend Vormgever).

Ik begin meteen te lezen.

Han Bergh, Kunst, opvoeding en ontwikkeling –basisboek kunstzinnige vorming-
Uitgeverij H. Nelissen, Baarn 1999
ISBN 90 244 1420 2