Uitgelezen.


In deze rubriek willen we nieuw uitgekomen boeken op het werkgebied
kort bespreken. Deze keer stuurde Remi Adriaanz een uitgebreide
recensie van het boek 'Handboek voor de Creatieve Therapie'
,

Het handboek Creatieve Therapie is een nieuwe aanwinst in de wereld van creatieve therapie (waar ook muziektherapie deel van uitmaakt).
De auteur is
zowel als wetenschapper en als opleider bekend in de wereld van muziektherapie. Met dit handboek wordt een forse stap in de richting van de professionalisering van het
voorheen
'softe' imago van het vak gezet.
Over zaken als behandeling versus begeleiding en
'wat is nu therapie' geeft de schrijver
duidelijke aanwijzingen
. Verder komt het werken met het analoge-procesmodel aan bod (methodiek!). Ondanks dat het boek gaat over verschillende media is het zeer bruikbaar
voor OMB'ers
, gezien de herkenbaarheid van zaken die ook in hun beroep spelen.
Ook kan het boek een bijdrage leveren aan de discussie omtrent he
t
muziektherapeutische
van orthoagogische muziekbeoefening.

In het Handboek Creatieve Therapie komende de volgende onderwerpen aan de orde: diagnostiek, behandeling versus begeleiding, de indicatiestelling voor creatieve therapie en werkwijzen. Verder is er aandacht voor de belangrijkste psychotherapeutische
referentiekaders en de afzonderlijke creatieve therapieën in vogelvlucht.

Het boek is bedoeld voor de HBO-opleiding Creatieve Therapie, creatief therapeuten en therapeuten die in hun werk te maken hebben met creatieve therapie.

Gedeeltelijk overgenomen van de achterflap van dit boek

Handboek Creatieve Therapie - Henk Smeijsters
Uitgeverij Coutinho Bussum, 2000
ISBN 90 6283 168 O NUGI 714