Uitgelezen.

In deze rubriek willen we nieuw uitgekomen boeken op het werkgebied kort bespreken. Deze keer een boek wat al langer uit is, maar desondanks de moeite waard is: ‘De rode draad’, geschreven door John Sijnke.

‘De rode draad’ is niet speciaal geschreven voor mensen die uitvoerend met muziek werken, maar geeft wel een goed beeld voor hen die op een onderbouwde (lees: methodische) wijze hun werk en werkwijze met betrekking tot ernstig gehandicapte mensen willen invullen.

Binnen de zorg voor mensen met een handicap wordt al lang gewerkt met een begeleidingsplan. Toch is een vergelijkbaar plan binnen de dagbesteding nog niet ontwikkeld. De schrijver tracht op een heldere wijze naast het reeds bestaande begeleidingsplan een volwaardige invulling voor een vergelijkbaar plan binnen de dagbesteding met mensen met een ernstige verstandelijke beperking te bieden.

De schrijver verduidelijkt de methodiek met casussen. Wanneer er daadwerkelijk de beschreven richtlijnen gevolgd zouden worden, zou de dagbesteding zich op een bijzonder professionele wijze presenteren.

De rode draad– John Sijnke

Dagbestedingplan voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking

uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum,

ISBN 90 313 3339 5 NUGI 725

 

MLdJ