Uitgelezen

Door Merlijne de Jong

Gert Bloemendaal - Met de muziek mee
Muziek met (dementerende) ouderen

Bloemendaal weet in een zeer praktisch boekje weer te geven waar binnen de zorg, ieder op zijn eigen houtje, al zo lang mee bezig is. Het boekje is opgebouwd in verschillende hoofdstukken over uiteenlopende activiteitenvormen; van luisteractiviteiten en spelletjes tot themagericht aanbieden van muziek. Ieder hoofdstuk begint met een casus en achtergrondinformatie. Naast uitleg, geeft hij ook voorbeelden van muziekactiviteiten die met picto’s te herkennen zijn. Sommige activiteiten zijn geheel uitgewerkt, anderen kunnen zelf aangepast worden aan de doelgroep.

Het laatste hoofdstuk in het boek bevat servicepagina’s met zowel titels van boeken en geluidsdragers als organisaties. Het is een goed naslagwerk van (beschreven) mogelijkheden met muziek.

De schrijver gaat niet uitgebreid in op de verschillende achtergronden, zoals tijdgebonden muziek, culturele en etnisch achtergronden, binnen de ouderenzorg (iets wat juist tijdens muziekactiviteiten duidelijk naar voren kan komen). Hij heeft hiervoor een intakeformulier ontworpen met daarin aandacht voor zingen, bespelen van instrumenten, luisteren en bewegen op muziek. Naar aanleiding van deze intake kan een aansluitend –individueel- aanbod gecreëerd worden (bijv. een zangkoor dat arbeidsliederen zingt).

De activiteiten, zo schrijft Bloemendaal, moeten steeds een beetje aangepast worden aan de doelgroep. Het boek is mijns inziens op deze manier ook binnen andere werkvelden (verstandelijk gehandicaptenzorg, psychiatrie) goed te gebruiken. Een ware aanwinst voor de (muziek)activiteitenbegeleider!!

‘Met de Muziek’ mee is een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg.

Gert Bloemendaal - Met de muziek mee

ISBN 90-352-2374-8 (prijs € 23,85, incl. BTW, excl. verzendkosten)
Verkrijgbaar via boekhandel of onderstaand adres:
Elsevier Bedrijfsinformatie, telefoon 0314- 358 358
Voor meer informatie: Marketing Service, telefoon 0346- 577345

 
Gespot

 Huilen is voor jou te laat

Een doos vol met smartlappen op cd, in boekvorm en op bladmuziek,. En als klapper op de vuurpijl: een meezing-cd. Een tranentrekker van formaat. Met natuurlijk de Zuiderzeeballade, Manuela en Ach vaderlief, toe drink niet meer.Verschijnt in januari

Prijs € 34,95 (fl 77,01). (Uit: Spoor winter 2001)

  

A. Beernink en K. Jansma - De juiste toon,
muziekactiviteiten voor ouderen

Met De Juiste Toon krijgt u een compleet muzikaal pakket. Het is ontwikkeld in de praktijk en sluit perfect aan bij de muzikale belangstelling van bewoners c.q. bezoekers van psychogeriatrische en somatische verpleeghuizen, verzorgingshuizen, dagbehandelingcentra en de dagopvang. Een speciale muzikale kennis of vaardigheden zijn niet vereist.

Van zo'n dertig bekende liedjes krijgt u de complete teksten, de gitaarakkoorden en op audio-cd de muziek. Het tempo en de toonhoogte van de muziek zijn aangepast aan de doelgroep, zodat er ook echt meegezongen kan worden. In het boek staat een groot aantal leuke muziekactiviteiten uitgewerkt en het materiaal sluit af met twee muzikale spelen.

Allereerst een quiz, waarbij gebruik wordt gemaakt van foto's van instrumenten en bekende artiesten. En voorts een opzet voor een muzikaal rondje door Nederland, waarbij per plaats liedjes worden gezongen, waarin de plaatsnaam genoemd wordt.

Het pakket bestaat uit een boek (128 blz.), audio-cd, fotoserie van 25 instrumenten, fotoserie van 25 artiesten en de bij de quiz behorende vragenkaartje.

ISBN-nummer is 90 5574 200 7 (prijs pakket: € 57,50)