Dansspetters

’n reden om te bewegen
Maria Speth ISBN 90-805732-1-3
Danspetters is een boek dat gaat over dansexpressie. Het boek is samengesteld
door studenten van de OMB-opleiding in Maastricht.
Bij dit boek zitten 2 cd’s met door de studenten zelf gecomponeerde muziek.
Het boek bestaat uit een A- en een B-deel.
· Het A-deel is een theoretisch deel waarin:
-de visie waarop het dansmateriaal is gebaseerd, wordt toegelicht;
-een aantal richtlijnen zijn opgenomen voor diegenen die nog weinig of geen ervaring
hebben in het dansen met kinderen;
-‘wegwijzers’ zijn verzameld omtrent de manier waarop het praktische deel is
opgebouwd, ook in relatie tot het gebruik van de CD’s;
-de terminologie wordt besproken.
· Het B-deel is het praktijkdeel, waarin alle dansbeschrijvingen staan vermeld.

Pita van der Koelen