Gespot: cdís van de Nationale Hoorstichting
Door Ria Jonkers

Muziek is voor horenden zo vanzelfsprekend, dat we niet of onvoldoende stil staan bij de groep doven en slechthorenden waarbij het ontvangen van muziek niet zo vanzelfsprekend is. Het is ook moeilijk om een idee te krijgen wat slechthorenden en doven aan geluid kunnen waarnemen. Vooral voor muziekprofessionals is het van belang een idee te hebben wat kinderen en cliënten met een auditieve beperking kunnen horen, kunnen waarnemen om muziek beter toegankelijk te maken, beter toegankelijk te laten zijn.

De Nationale Hoorstichting heeft cdís uitgebracht die een indicatie geven wat iemand met een auditieve beperking zou kunnen horen. Het is heel informatief.
Stel je voor dat je op een verjaardag bent. Gezellig muziekje op de achtergrond, iedereen praat met elkaar, veel plezier en gelach. Je luistert naar een verhaal van iemand die naast je staat. Een meter bij jou vandaan staat iemand wat afzijdig van de gesprekken. Je zegt: "kom er gezellig bij". De ander antwoordt: "wat zeg je? Ik versta er niets van door al het lawaai om me heen". Het is het zogenaamde "cocktailparty effect". Het verstaan in rumoer en/of gezelschappen wil niet meer zo goed als voorheen. Het is de meest gehoorde klacht van een slechthorende.
Beide cdís geven goedhorenden inzicht in de problemen waar slechthorenden tegenaan lopen:

Peter Smit, Tussen horen en verstaan: luistersituaties
Hoe slechthorenden verstaan in lawaai. Op deze cd krijg je een indruk van wat een slechthorende hoort in diverse
luistersituaties.
Cd uitgegeven door Nationale Hoorstichting (adres zie onder)
Peter Smit, Zo hoort het
Er wordt een beeld geschetst van het horen en verstaan van muziek en spraak in stilte.
Cd uitgegeven door Nationale Hoorstichting (adres zie onder)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een andere cd uitgegeven door de Nationale Hoorstichting is een bewerking van de Peer Gynt Suite.
In het Koninklijke Conservatorium in Den Haag wordt een bijzonder concert gegeven. Delen van de Peer Gynt Suite van
Edward Grieg worden ten gehore gebracht zoals iemand met een auditieve beperking deze hoort. Het is een live-
opname van het concert.
Op een akoestische manier, dus zonder elektronische manipulatie en versterking, wordt duidelijk gemaakt hoe een
slechthorende muziek hoort. Verschillende vormen van gehoorverlies zijn verwerkt in dit concert.

Meer informatie:
Nationale Hoorstichting, Poortgebouw, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.
tel. 071-5234245/ fax: 071-5234243
e-mail:
info@hoorstichting.nl,
website:
www.hoorstichting.nl