Uitgelezen.
Door Merlijne Patijn

Kleuterdansen 5
Kleuterdansen 5 is samengesteld en ontwikkeld door Wim Rooth, Liesbeth Malta, Nita Halman en Marleen Horenmans. Zoals de titel doet vermoeden, zijn al eerder bundels in deze serie uitgegeven. Kleuterdansen 5 is een bundel met uiteenlopende dansbeschrijvingen. De bundel is primair gericht op het basisonderwijs, maar kan ook op andere plaatsen gebruikt worden. Naast gestructureerde dansen, worden er ook speelse ideeën en thema’s beschreven waar kinderen op kunnen improviseren. In Kleuterdansen 5 staan ook zogenaamde ‘dansflitsen’: een kort dansmoment waar geen ingewikkelde voorbereiding voor nodig is.

De bundel is opgebouwd rond het thema ‘seizoenen’. Door thematisch te werken is volgens de samenstellers makkelijker aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. Opvallend is de onverwachte invalshoek waarvoor is gekozen. Bij het thema herfst is bijvoorbeeld een dans beschreven met spinnenwebben. Bij deze dans hoort een geheimzinnige muziekfragment of Vivaldi’s Adagio uit de Herfst van de Vier Jaargetijden .

Er staan in Kleuterdansen 5 dansen waar materiaal voor nodig is, maar ook dansen die zo gedaan kunnen worden. Bij Kleuterdansen 5 hoort een CD met muziekfragmenten. De muziek op de CD is afwisselend: een lied, een klassiek muziekfragment of een nieuw gecomponeerd muziekstuk.

De lezer moet in het begin wel even wennen aan de manier van beschrijven van de dansen: ‘uitvoering: fig 1-2-1-3-1-1’. Maar na het lezen van de ideeën en het beluisteren van de CD zal menig lezer aangestoken worden tot bewegen met de kinderen!

Kleuterdansen 5
Uitgave van Nevofoon
Bundel (ISBN 90-6542-099-1), prijs € 7,00
CD (CD 2003-1068), prijs € 14,00
(meer informatie: www.nevofoon.nl)