UITGELEZEN

En nu allemaal! Liedjes en spelletjes van kinderen in kleurrijk Nederland, red. Marieke Hoks en Pim van Schaik. Amsterdam: PlanPlan, 2004. ISBN 9076092117. Prijs: € 14.95
Nederland wordt steeds kleurrijker, dus ook de cliënten die je in je werkpraktijk als muziekbegeleider of –therapeut tegenkomt. Zo heb ik sinds kort een zangroepje met vier jonge mensen, één uit (Franstalig) Guinée, één van Turkse afkomst, één van Hindoestaans-Surinaamse afkomst en één met een Peruaanse (Spaanstalige) moeder. Hun beheersing van het Nederlands is redelijk tot goed, voor enkelen is het ook de moedertaal.
De tijden zijn voorbij dat je "voor het groepsgevoel" een eenvoudig Nederlandse liedje kan inzetten dat iedereen kent. Behalve dan misschien "Vader Jacob", dat wereldwijd bekend is. Ik ben dan ook altijd naarstig op zoek naar eenvoudige liedjes uit verschillende landen die je snel mee kan zingen en ook qua tekst snel op te pikken zijn of gemakkelijk te vertalen zijn. Ik kom dan meestal uit bij wiegeliedjes of kinderliedjes die, hoe eenvoudig ook, voor de Nederlandse cliënt "exotisch", nieuw en spannend zijn en de allochtone cliënt een prettig gevoel van her- en erkenning geven. Soms komt er een leuk gesprek op gang over de muziek en cultuur zoals die in de familie of land van oorsprong van de cliënt beleefd wordt.
In het boek "En nu allemaal" is een schat aan kinderliedjes uit Nederland, Suriname, de Antillen, Turkije en Marokko bijeengebracht en op een mooie en gedegen manier gepresenteerd. In de inleiding van het boek wordt kort iets verteld over de muzikale cultuur en stijlen van de landen. Elk liedje is in noten uitgeschreven met akkoorden erbij. De volledige tekst en soms een alternatieve tekst staat erbij. Bij de niet-Nederlandse liedjes is de tekst ook fonetisch opgeschreven. In het kort wordt er ook iets verteld over ontstaan en/of betekenis van het lied. Hoort er een spelletje bij het lied, dan wordt het spelletje ook beschreven.
De liedjes zijn per land geordend en daarbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen liedjes voor kleine en grotere kinderen. Elke landendeel wordt afgesloten met de beschrijving van een aantal in dat land gangbare spelletjes. Het geheel is geïllustreerd met kindertekeningen.
Het boek is in eerste instantie natuurlijk bedoeld voor kinderen, maar, mits op een niet-kinderachtige manier gepresenteerd, kan heel veel materiaal ook voor andere doelgroepen gebruikt worden. Vooral ook door de achtergrondinformatie die erbij gegeven wordt. Neem nou "Altijd is Kortjakje ziek": wie weet dat Kortjakje een vrouw was die in het 17e eeuwse Amsterdam de toiletten onder de Amsterdamse bruggen schoonhield? En dat de melodie van het liedje dezelfde is als van het Engelse "Twinkle twinkle little star"? En dat het melodietje ook in een Turks liedje terugkomt? Op zo’n manier wordt een ouderwets oerhollands liedje opnieuw interessant en krijgt het ook betekenis voor de allochtone cliënt.
Een aanrader, dit boek!

Het boek is ook te bestellen op de website van de uitgever (www.planplan.nl) Daar kunnen ook alle liedjes op mp3 beluisterd en gedownload worden.

Fienie Gerekink