Doven, blinden, slechthorend, slechtziend.

1999: November

Muziekvoeluur: het belevingsniveau van een dove: door Merlijne Patijn

2001: Februari

Personeelsfeest voor laag niveau verstandelijk beperkte doven: door Ria Jonkers

2001: November

Weglaten en toevoegen in het belevingstheater: door Ria Jonkers

2002: Oktober

Muziekbeleving in een Tipi-tent met doven en doofblinden: door Ria Jonkers

2003: Oktober

In contact komen met de mens tegenover mij: door Ria Jonkers

2003: December

'Zingen' met doven: door Ria Jonkers

2004: Maart

Hé, hallo! Contact !: door Ria Jonkers

2004: Oktober

Hoe kan muziek beleefbaar worden gemaakt voor doven?: door Ria Jonkers

2005: Juni

Muziek met doven: door Josephine te Pas

2005: Oktober

Muziek en begeleiding aan mensen met een visuele beperking: door Sandra de Winter

2005: Oktober

Lied: 'De Muziek', een gebarenliedje: door Ria Jonkers

2005: December

Contact via muziek: door Ria Jonkers

2006: Maart

Een muzikale Kerstbeleving met doofblinden: door Ria Jonkers

2006: Juni

Muziek horen en voelen: door Riet de Boer

2007: Maart

Workshop visuele muziek voor beginners en gevorderden: door Ria Jonkers

2007: Maart

Gespot: De tolk vertaalt zijn gevoel in gebaren

2007: Oktober

"Regie over eigen leven". En de betekenis van muziek daarbij: door Ria Jonkers