Muziek en andere culturen.

2000: Februari

'Bij de genezer zijn we in veiligheid': Genezen met muziek in Tanzania: door Merlijne Patijn

2002: Februari

Jong Srebrenica op de planken : Werkgroep Nederland Srebrenica

2002: December

Als je iets wil, kan het echt! : Marijke Smedema in Srebrenica

2003: Juni

Vertrouwen winnen in Bosnië : Marijke Smedema in Srebrenica

2003: Oktober

Optreden in het licht van koplampen van de Muziekbus : M. Smedema in Srebrenica

2003: December

Als 'Rattevangers van Hamelen' door de straten: Marijke Smedema in Srebrenica

2004: Juni

Dagboek uit Screbrenica: Marijke Smedema in Srebrenica

2004: Oktober

Huilen van ontroering in Screbrenica: door Marijke Smedema.

2004: December

Uit: Nieuwsbrief 22 van Werkgroep Nederland- Srebrenica

2005: Maart

Muziek in andere culturen: door Marijke Smedema

2005: Juni

Intervisie in Bosnie: door Marijke Smedema

2005: December

Newsflash uit Srebrenica: door Marijke Smedema

2006: December

De Liyana Marimba Band: door Fienie Gerekink

2006: December

Opbloeien door muziek in een krottenwijk